မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Friday, August 9, 2013

ဓါတ္ပံုေတြကို ညက္ေညွာ ေအာင္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္မယ့္ ရိုဂရမ္ PhotoShop Plugin - ImagenomicNoiseware5.0.2Build5020

Imagenomic Noiseware 5.0.2 Build 5020    

Imagenomic Noiseware 5.0.2 Build 5020 | 2.35 MB

Noiseware is the highly-acclaimed, award-winning software tool from Imagenomic that is setting the standard for digital image noise reduction. Noiseware leads the field for speed, quality and ease-of-use in restoring image fidelity by eliminating digital noise and unwanted artifacts introduced by high ISO photography and less than optimal environmental conditions.
The Better way to remove Noise
Noiseware is the highly-acclaimed, award-winning software tool from Imagenomic that is setting the standard for digital image noise reduction. Noiseware leads the field for speed, quality and ease-of-use in restoring image fidelity by eliminating digital noise and unwanted artifacts introduced by high ISO photography and less than optimal environmental conditions. Unlike most image processing software techniques that utilize simple methods (such as median filters) to treat digital noise in images, Noiseware features a sophisticated yet fast noise filtering algorithm. Using the adaptive noise profile capability and sharpening function, Noiseware greatly reduces the visible noise while keeping the details in the images.
CLICK-LESS WORKFLOW
Intuitive and Intelligent: True to its Easy-to-Use principle, Noiseware further streamlines sophisticated workflow into an intuitive experience. No camera profiles needed – just click once. Noisewares IntelliProfileTM algorithm, with its Self-Learning mechanism, will automatically calibrate a precision noise profile and choose the optimal settings for each individual image. The manual region sampling method is also available, if preferred.
COLOR AND TONAL RANGE | FREQUENCY | DETAILGUARD
New Unique Features: Noiseware includes three new control sets to enable a wide range of fine-tuning and superior output quality. Now you can adjust detected noise levels as well as noise suppression levels by tonal and color ranges. Noisewares new DetailGuard preserves image details based on tonality range and processing degree, safeguarding picture details from excessive alteration.
Noiseware 5 is a new milestone in image noise reduction and incorporates the fifth generation of Imagenomics noise reduction engine. Noiseware 5 not only looks different, it features plenty of improvements under the surface as well.
- Improved algorithm retains more details and is 25% more effective.
– Improved multi-core support provides up to 4x processing speed increase.
– Full 64bit compatibility on Mac and Windows.
– New Preset Manager with unlimited number of presets, multiple categories, notes and import/export.
– New History control with unlimited number of history steps.
Compatible :
– Photoshop CS4/CS5/CS6/CC
– Photoshop Elements 8/9/10/11

Download - Imagenomic Noiseware 5.0.2 Build 5020


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers