မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Friday, August 9, 2013

Driver မ်ားကို Backup လုပ္ထားႏိုင္ၿပီး Driver မ်ားရွာေပးႏိုင္မယ့္ Driver Genius Professional 12.0.0.1314 Multilingual
DriverGeniusPro11 Driver Genius Professional 12.0.0.1314 Multilingual
Driver Genius Professional 12.0.0.1314 Multilingual | 18.01 MB
Driver Genius Professional is a professional driver management tool features both driver management and hardware diagnostics. Driver Genius provides such practical functions as driver backup, restoration, update and removal for computer users. If you often reinstall your operating system, you may not forget such painful experiences of searching all around for all kinds of drivers. If unfortunately you have lost your driver CD, the search will be more troublesome and time-consuming.
Automatic Driver Detection
With 1000’s of drivers in the database (for mice, keyboards, scanners, motherboards, digital cameras, printers and more) Driver Genius automatically seeks and identifies the drivers requiring updates, providing you with the most suitable drivers to enhance your system’s performance. Receive automatic “updated driver” notifications and install in just one click.Removal of Old/Redundant Drivers
Automatically removes out-of-date drivers from the Download Manager and hides driver notifications for devices you no longer use.
Backup and Restore Your PC’s Drivers
Deletes and backs up installed device drivers for your computer, ensuring you have peace of mind.
Schedule Your Updates
Use the Driver Scan Scheduler to set a convenient time to update your PC, ensuring that your drivers are always up-to-date.
Scan Update History
Driver Genius Professional 12 will save all the driver updates in a log file for reference. Now includes an IMPROVED “Scan Planning” feature – individual planning of scans!
Diagnose Your System
Use the “Diagnose Your System” tool to identify problems, quickly detect the component which is not functioning properly and find an effective solution.
Support for Windows 8 (32bit & 64bit) and Windows Server 2012
Driver Genius 12 now can fully support for official Windows 8 and Windows Server 2012. Driver Genius can offer the most recent version drivers for Windows 8 system.
Improved Hardware Management
Improved Hardware Management supports the newest Intel and AMD CPU and Graphics Processing Unit including latest nVidia Quadro, GeForce AMD FirePro drivers and many more.
It can support more hardware sensors and offer more accurate hardware temperature. Optimised hardware detection speed—increase 40%.
System health monitoring
High PC temperature will reduce the stability and performance of hardware devices, and may even damage them.
Driver Genius 12 can monitor the temperature of CPU, Video card, HDD etc in real time to prevent system damage from overheat in advance.
Driver Genius 12 (Version:12.0.0.1314) — 15th July, 2013
Improvement:
1. Added Windows 8.1 Preview support.
2. Optimized download server connection speed.
3. Improved compatibility for Apple computer.
4. Hardware Info: Added ability to detect USB hard drive information.
5. Hardware Info: Support new NVIDIA GeForce GPU (NVIDIA GeForce GTX 775M/770/780) and AMD Radeon GPU (AMD Radeon HD 7730/7990).
Bug Fixed:
1. Minor bug fixes.
Download-Driver Genius Professional 12.0.0.1314 Multilingual

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers