မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Wednesday, July 24, 2013

အုိင္တီနဲ႕ ပက္သက္ၿပီးအသုံး၀င္တဲ႕ website မ်ား စုစည္းေပးလုိက္ပါတယ္


1. www.myanmarengineer.org 2. www.mysteryzillion.org

3. www.myanmaritpros.com 4. www.mmitdevelopment.co.cc

5. http://forums.nativemyanmar.net/ 6. www.mmopenxteam.com

7. www.myanmarfamily.org 8. www.myanmarnetworknews.com

9. www.kopyaesone.co.cc 10. http://myanmarbloggersociety.ning.com/

11. www.myanmaronlinezone.net 12. www.eyesforlife.ning.com

13. www.itmgmg.com 14. www.myanmarchatonline.com

15. http://myantel.co.cc/ 16. https://shweone.wordpress.com/

17. www.saturngod.net 18. http://aungthulinn.ning.com/

19. www.htootayzar.com 20. http://blog.atomicdevelopment.net/

21. www.manawthar.com 22. www.mydigitallife.info

23. http://myatlone.blogspot.com/ 24. www.mmso.org

25. www.myanmaritresource.info 26. www.myanmardaily.net

27. www.myanmarglaxy.com 28. www.nyilynnseck.com

29. http://itmen.myanmarbloggers.org/ 30. www.nyinaymin.com

31. www.myanmarnlp.org.mm 32. http://alinyaung.org/

33. https://iteainmackchitthu.wordpress.com/

34. http://foolit.forumotion.com/ 35. http://easywhois.com/

36. http://daywalker.myanmarbloggers.org/

37. https://daweithar.ning.com/ 38. www.itmyanmar.co.cc

39. www.magwaythar.co.cc 40. http://kotzp.co.cc/

42. http://linhtet.com/ 43. www.myanmarcupid.net 44. www.crystalrays.org

45. www.effectgenerator.com 46. www.soemin.net

47. http://lupyogyi.info/ 48. www.all-channel.com 49. www.mysuboo.com 50. http://mmblogpress.com/ 51.www.itworks.co.cc

52. www.engineer4myanmar.com 53. www.english4myanmar.com

54. www.royal-myanmar.com 55. www.autocad4myanmar.com

56. www.it4mm.net 57. www.myanmartraining.com

58. http://itexamcollection.com/ 59. www.certfiles.com

60. www.mmcybermedia.com 61. http://edumysteryzillion.org/

62. www.mmgeeks.org 63. www.myanmarinternetjournal.com

64. www.creatingonline.com 65. www.mcpamyanmar.org

66. http://technical-seven.com/ 67. www.visualcertexam.com

68. http://mrdba.info/ 69. www.myanmarprogrammers.com

70. http://kozaw357.multiply.com/ 71. http://beta.eyeos.info/

72. www.yatanarpon.com.mm 73. www.favoritus.com

74. www.myanmar-friend.ning.com 75. www.notebookofstarryprince.co.cc 76. www.thanzinhlaing.com 77.www.htm2pdf.co.uk

78. http://taryarpwagye.ning.com/ 79. www.myanmarlensman.com

80. https://alinyoung.wordpress.com/

81. https://www.pdf-tools.com/osa/repair.aspx (Repair pdf)

82. http://photoshop.multiply.com/

83. http://student.mmblogs.net/ 84. www.dhammadownload.com

85. www.softlistnet 86. http://myanmaritzone.ning.com/

87. http://mmopenlibrary.com/ 88. http://kopyai.ning.com/

89. http://mistake51area.ning.com/ (https://www.m51a.com/)

90. http://zawtk.mylovecafe.net/ 91. www.myanmarlensman.com

92. www.captainzero.webs.com 93. http://aungmyo21.multiply.com/

94. http://tsmunpi.multiply.com/ 95. http://tgderic.multiply.com/

96. http://thetnaing.myanmarbloggers.org/ 97. www.phyowaizaww.co.cc

98. http://www.fspro.net/ 99. www.targyi.co.cc 100. https://pyaephyonaing.wordpress.com/ 101.www.komyatmm7.co.cc

102. http://aungnaingthu83.multiply.com/

103. http://moetain1989.blog.friendster.com/ 104. www.naisithu.co.cc

105. www.konaymyo.com 106. www.ogresite.com

107. http://sites.google.com/site/nnyioo

108. http://pintkueeain.pookeo.net/ 109. www.myanmar-zawko.co.cc

110. www.apytz.net 111. https://ktlinn2008.wordpress.com/

112. www.zaylayworld.co.cc 113. www.zawlynnhtun.page.tl

114. www.mandalaygazette.com 115. www.tyalife.com

116. https://mmwordpress.com/ 117. www.worldwidemyanmar.com

118. www.planetcreater.net ( Eng Ver) 119. http://serversniff.net/

120. www.windowsnetworking.com 121. http://mm3xpl0it.co.cc/ (zero)

122. www.zaung.net 123. www.zaw357.net

124. http://kozaw357.multiply.com/ 125. www.myidgroup.org

126. www.myanmaritmen.com 127. http://pikay.myanmarbloggers.org/

128. http://nyinyi.myanmarbloggers.org/ 129. www.waidar.co.cc

130. www.gipsy3.co.cc 131. www.zarnimaung.co.cc

132. http://kozin.yolasite.com/ 133. http://itmen.myanmarbloggers.org/

134. www.photartay.com 135. http://yethusoe.mylovecafe.com/

136. http://kanaung.com/ 137. www.mghla.net

138. http://ypp51area.yolasite.com/ 139. http://lettwebaw.mylovecafe.net/ 140. http://laytakhon.mylovecafe.net141/. www.z-thegardener.com

142. www.thuriya.org 143. www.sitandread.com 144. www.myanmars.net 145. www.w3schools.com 146.www.tu-lay.net 147. https://mmitdev.com/ 148. http://knowfree.net/

150. www.chapterface.webs.com 151. www.englishforum.com

152. www.hinnlin.co.cc 153. www.software.moeeaintphyu.net

154. www.kothurein.co.cc 155. www.mmphotoshop.net

156. www.myanmargenius.com 157. http://koprince.isgreat.org/

158. http://myanmarspace.com/ 159. www.padonma.com

160. www.myanmar-channel.com

162. www.kkz-ratha.co.cc 163. https://ktlinn2008.wordpress.com/

164. www.phoelapyae.com 165. www.loopavoidance.com

166. https://manawphyulay.wordpress.com/

167. www.mgkyawswarnyein.net
 
facebook မွ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးပါသည္

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers