မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Thursday, July 4, 2013

How to make 3D Pop-Out


သူငယ္ခ်င္းတို႔ဒီတစ္ခါ ဓါတ္ပံုကို 3D Pop- Out စတိုင္ေလးနဲ႔လုပ္ၾကည့္ရေအာင္ စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္
က်ြန္ေတာ္နဲ႔အတူ လိုက္လုပ္ၾကည့္ရေအာင္။ အခုမွစတင္ေလ့လာသူေတြအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္
ပံုေတြနဲ႔ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္။ အေသးစိတ္ရွင္းျပရတဲ့အတြက္ ပံုေတြေတာ့နည္းနည္မ်ားတယ္။
နည္းနည္းေတာ့စိတ္ရွည္ေပးပါ။မရွင္းတဲ့အပိုင္းကိုေသခ်ာျပန္ဖတ္ေပးပါလို႔ေျပာပါရေစ။ပံု ၁...။ အရင္ဦးဆံုး မိမိအသံုးျပဳမယ့္ပံုကိုအရင္ယူလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ဒီပံုေလးကို Background
ကို Layer 2ခုယူပါမယ္။ ကီးဘုတ္ကေန နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္း Ctrl + J ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ နံပါတ္ 2 ျပထား
တဲ့အတိုင္း layer 2ခုေပၚေနတာေတြ႔ရပါမယ္။

ပံု ၂ ...။။ ျပီးရင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ အတြင္းမွာ ေဘာင္ေလးလုပ္ဖို႔အတြက္ layer အသစ္တစ္ခုလိုပါတယ္
နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္း new layer ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ နံပါတ္ 2 ျပထားတိုင္း
layer အသစ္တစ္ခုေပၚလာတာေတြ႔ရပါမယ္။ ေပၚလာတဲ့ေလယာကို Frame
လို႔အမည္ေပးလိုက္ပါ။


ပံု ၃...။။ ျပီးရင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ ဓါတ္ပံုရဲ႕ေနာက္ခံကိုကာလာေျပာင္းဖို႔အတြက္ နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္း
Background အကြက္ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ နံပါတ္ 2 ျပထားတဲ့အတိုင္း ကာလာအေရာင္ကို အမဲေရာင္
ယူပါမယ္။ နံပါတ္ 3 ျပထားတဲ့အတိုင္း ကီးဘုတ္ကေန Alt + Delete ကိုႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ခုနက
Background အကြက္မွာ ကာလာကအမဲျဖစ္သြားတာျမင္ရပါမယ္။


ပံု ၄.....။။ ျပီးရင္ Frame ဆိုတဲ့အကြက္ကိုတစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ အေပၚက layer 1 copy ဆိုတဲ့အကြက္ကို
သူႈေရွ႔မွာရွိေနတဲ့ မ်က္စိေလးပိတ္လိုက္ပါ။ မ်ကိစိကိုတစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ရင္ရပါျပီ။


ပံု ၅....။။ နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္းRectangular Marquee tool ေလးကိုယူပါမယ္။ နံပါတ္ 2 ျပထားတဲ့အတိုင္း
အဲ့ဒီ့ေနရာကေနဖိဆြဲသြားျပီး နံပါတ္ 3 ျပထားတဲ့ေနရာေရာက္ရင္ လႊတ္လိုက္ပါ။


ပံု ၆.....။။ ျပီးရင္က်ြန္ေတာ္တို႔  နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္း Edit ကေန Stroke ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။


ပံု ၇...။။ က်လာေသာေလာက္ေလးကေန Width ကို 20 ေလာက္ထားလိုက္မယ္။ ျပီးရင္ Color ကို
အျဖဴယူလိုက္မယ္။ ျပီးရင္ Location မွာ Inside ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အတြင္းပိုင္းကို
Stroke လုပ္ဖို႔အတြက္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ Ok ပါပဲ။


ပံု ၈...။။ ဒီအဆင့္ျပီးသြားရင္ ထပ္ျပီး နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္း Edit ကေန နံပါတ္ 2 ျပထားတဲ့အတိုင္း
Transform ကိုကေနထပ္ေပၚလာတဲ့ေဘာက္က နံပါတ္ 3 ျပထားတဲ့အတိုင္း Perspective ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။


ပံု ၉...။။ အနားသက္ စလက္စ္ေလးေပၚေနပါမယ္။ နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္း အနားစပ္ေလးကို
ဖိျပီး အတြင္းပိုင္းကို နည္းနည္းက်ဥ္းလိုက္ပါ။ နံပါတ္ 2 ျပထားတဲ့အတိုင္း အျပင္ပိုင္းကို နည္းနည္းက်ယ္
လိုက္ပါ။ ဖိျပီးဆြဲလိုက္ရင္ရပါျပီ။ ျပီးရင္ ကီးဘုတ္ကေန Enter ေခါက္လိုက္ပါ။


ပံု ၁၀...။။ ျပီးရင္ ကီးဘုတ္ကေန Ctrl + T ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ နံပါတ္ 1
ျပထားတဲ့အတိုင္း ေဘာင္ေလးေပၚလာပါမယ္။ နံပါတ္ 2 ျပထားတဲ့အတိုင္း အလည္ကေန
ဖိျပီး
ေအာက္ဘက္ကို နည္းနည္းဆင္းလိုက္ပါ။ အိုေက ျပီးရင္ Enter ေပါ့ေနာ္။


ပံု ၁၁....။။ က်ြန္ေတာ္တို႔ေဘာင္ရဲ႔အျပင္ပိုင္းေတြကို မလိုအပ္တာေတြဖ်တ္ဖို႔အတြက္ ကီးဘုတ္ကေန
နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္းႏွိပ္လိုက္ပါ။ နံပါတ္ 2 ျပထားတဲ့အတိုင္း အနားသားေတြ႔ စလပ္စ္ျဖစ္ေနတာေတြ႔ရပါမယ္


ပံု ၁၂....။။ ျပီးရင္က်ြန္ေတာ္တို႔ နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္း ကီးဘုတ္ကေန Q နွိပ္လိုက္ပါ။ နံပါတ္ 2 ျပထား
တဲ့အတိုင္း Frame ဆိုတဲ့အကြက္ကို ခဏဖြက္ထားတာေတြ႔ရပါမယ္။ နံပါတ္ 3 ျပထားတဲ့အတိုင္း
Paint Bucket Tool  ကိုယူပါမယ္။ နံပါတ္ 4 ျပထားတဲ့အတိုင္း ေဆားဘုန္းေလးကို အဲ့ဒီ့ေနရာမွာတစ္ခ်က္
ႏွိပ္လိုက္ပါ။


ပံု ၁၃...။။ ျပီးရင္ ခုနကဖြက္ထားတာျပန္ေဖၚဖို႔အတြက္ နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္းကီးဘုတ္ကေန
Q ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ နံပါတ္ 2 ျပထားတဲ့အတိုင္း Frame မွာျပန္ျပီး စလပ္စ္ ေပၚေနပါျပီ။ပံု ၁၄....။။ နံပါတ္ 1 ျထားတဲ့အကြက္မွာ layer mask ျဖစ္ဖို႔အတြက္ နံပါတ္ 2 ျပထားတဲ့ေနရာ layer mask
ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။


ပံု ၁၅...။။ က်ြန္ေတာ္တို႔အတြင္းပိုင္းျပီးျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အျပင္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ layer 1 copy ဆိုတာကို
နံပါတ္1 ျပထားတဲ့အတိုင္း မ်က္စိျပန္ဖြင့္လိုက္ပါ။ နံပါတ္ 2 ျပထားတဲ့အတိုင္း Quick Selection tool
ကိုယူလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ လူပံုေပၚမွာ လိုက္ျပီးကလစ္ေပးလိုက္ပါ။ တကယ္လို႔အနားသားေတြ ပိုေနရင္
ကီးဘုတ္ကေန Alt ကိုႏွိပ္ျပီး အနားသားပိုသြားတာေတြျပန္ဖ်တ္လိုက္ပါ။


ပံု ၁၆...။။ ျပီးရင္ Select ကေန Refine Edge ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။


ပံု ၁၇...။။ ေပၚလာတဲ့ေဘာက္ကေန လိုသလိုအသင့္အတင့္ခ်ိန္ေပးလိုက္ပါ။ ပံုကိုၾကည့္ျပီး စိတ္ၾကိဳက္
ခ်ိန္လို႔ရပါတယ္။ ျပီးရင္ Ok ပါပဲ။


ပံု ၁၈...။။ ျပီးရင္ နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္း layer mask ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
ျပီးရင္ ခုနကအနားသားေတြပိုေနတာကို ဖ်တ္ဖို႔အတြက္ Eraser Tool
ကိုယူလိုက္ပါ။ အနားသားေတြကို
ဖ်တ္ေပးလိုက္ပါ။


ပံု ၁၉...။။ ျပီးရင္ နံပါတ္1 ျပထားတဲ့အတိုင္း Background layer  ကိုတစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ နံပါတ္ 2
ျပထားတဲ့အတိုင္း Gradient tool ကိုယူလိုက္ပါ။ နံပါတ္ 3 ျပထားတဲ့အတိုင္း ၾကိုက္တဲ့အေရာင္ကို
ေရြးပါ။ ျပီးရင္ နံပါတ္ 4 ကေနဖိျပီး နံပါတ္ 5 ေနရာထိဆြဲသြားျပီး လႊတ္လိုက္ပါ။


ပံု ၂၀....။။ ျပီးရင္ စာေရးဖို႔အတြက္ Horizontal tool ကိုယူလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ေရးထားတဲ့စာေတြကို စလပ္စ္
ေပးလိုက္ပါ။ နံပါတ္ 2 ျပထားတဲ့ေနရာမွာ ၾကိဳက္တဲ့အေရာင္ကိုေ၇ြးလိုက္ပါ။


ပံု ၂၁...။။ ျပီးရင္ေဘာင္ခတ္ဖို႔အတြက္ နံပါတ္1 ျပထားတဲ့အတိုင္း  Reactangular Marquee tool ကိုယူလိုက္ပါ။
နံပါတ္ 2 ကေနဆြဲသြားျပီး နံပါတ္ 3 ေရာက္ရင္လႊတ္လိုက္ပါ။


ပံု ၂၂....။။ ျပီးရင္ နံပါတ္ 1 ျပထားတဲ့အတိုင္း Select ကေန Inverse ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။


ပံု ၂၃...။။ နံပါတ္1 ျပထားတဲ့အတိုင္း layer အသစ္တစ္ယူဖို႔အတြက္ ႏွိပ္လိုက္ပါ။ နံပါတ္2 ျပထားတဲ့အတိုင္း
Paint Bucket tool ကိုယူလိုက္ပါ။ နံပါတ္ 3 ျပထားတဲ့အတိုင္း ေဘာင္ေနရာမွာတစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။
နံပါတ္ 4 ျပထားတဲ့အတိုင္း ၾကိုက္တဲ့ ကာလာအေရာင္တစ္ခုေရြးလိုက္ပါ။


ပံု ၂၄....။။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ဒီလိုလွပတဲ့ ဓါတ္ပံုေလးတစ္ခုထြက္လာပါမယ္။                                                             အားလံုးပဲမဂၤလာပါ။
                   ဒီပံုလုပ္နည္းေလးကို ဗီဒီယိုနဲ႔ ရွင္းျပထားပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းေလာ့စ္လုပ္ပါ။
                               လိုအပ္တဲ့ Frame Brush Tooll ေတြကိုလည္းဆိုဒ္မွ တင္ထားေပးပါတယ္။
                                                          Movie Photoshop Tutorial
က်ြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘေလာ့စ္ကိုလာလည္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ 
နည္းပညာျမိဳ႕ေတာ္   http://mm-knowledge.blogspot.com

လင့္ေသေနတာေတြရင္ကြန္မန္႔ေဘာက္မွာေျပာခဲ့ေပးအံုးသူငယ္ခ်င္းေရ။
 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers