မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Tuesday, July 23, 2013

Format Factory 3.1.0 mp3/mp4 လုပ္ၾကည့္ရေအာင္

 
ပတမအဆင့္အေနျဖင့္ MP3 လုပ္နည္းေလးကိုအရင္ၾကည့္ၾကပါစို ့.......
 
 
                                                                                 ပုံ(၁)
ပုံ(၂)
ပုံ(3)
ပုံ(၄)
ပုံ(၅)
ပုံ(၆)
ပုံ(၇)
ပုံ(၈)
အထက္ပါအခ်က္(၈)ခ်က္အတုိင္း MP3လုပ္မယ္။
 
 
ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ MP4 လုပ္နည္းေလးကိုၾကည့္ၾကပါစို ့.......
 
 
ပုံ(၁)
ပုံ(၂)
ပုံ(၃)
ပုံ(၄)
ပုံ(၅)
ပုံ(၆)
ပုံ(၇) 
ပုံ(၈)
အထက္ပါအခ်က္(၈)ခ်က္အတုိင္း MP4လုပ္မယ္။
ဒီေဆာ့၀ဲေလးကို ေအာက္မွာယူပါ။
 
 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers