မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Saturday, June 29, 2013

Mydroid Tool v1.2

ဒီေန႕ကေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္ရဲ႕ ၂၁ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။
ေမြးေန႕မွာအမွတ္တရျဖစ္ေအာင္ Tool တစ္ခုလုပ္ထားပါတယ္။
ဒီ Tool ေလးကေတာ့ Mydroid Tool ပါပဲ။
Download Here

Go To Latest Update


Screenshot - 5_7_2013 , 11_12_55 AM

Featured ေတြကုိေျပာျပေပးပါမယ္။

Screenshot - 5_7_2013 , 11_13_38 AM
Featured MM Font + Frozen Keyboard

Screenshot - 5_7_2013 , 11_34_54 AM


Screenshot - 5_7_2013 , 11_35_07 AM

Screenshot - 5_7_2013 , 11_35_18 AM
ျမန္မာစာ နဲ႕ လက္ကြက္ ထည့္သြင္းျခင္းလမ္းညြန္
၁။ ျမန္မာစာနဲ႕လက္ကြက္ထည့္သြင္းရဲ႕သင့္ရဲ႕ဖုန္းဟာ Root Access ရွိရပါမယ္။
၂။ USB Degugging နဲ႕ UnKnown Sources ကုိ On ထားပါ။
၃။ မိမိရဲ႕ ဖုန္းဟာ Computer နဲ႕ Detect သိတဲ့အေနအထား ADB Driver သိရပါမယ္။
၄။ အထက္ပါ ျပီးျပည့္စုံလွ်င္ One Click အေနနဲ႕အျမန္ဆုံး ျမန္မာစာ နဲ႕ ျမန္မာလက္ကြက္ကုိထည့္သြင္းႏုိင္ပါျပီ။
သတိေပးခ်က္။        ။    ၁။        2.3 ကေန 4.0.4 အထိ MM Font + Frozen Keyboard ကုိေရြးခ်ယ္တာအေကာင္းဆုံးလုိ႕အၾကံျပဳလုိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ တစ္ျခားဟာေတြေရြးခ်ယ္ရင္လဲ Error လုံး၀မရွိေၾကာင္းအာမခံပါတယ္။
၂။        4.1(Jelly Bean) ေတြကုိေတာ့ MM Font + FrozenKeyboard Pro ေရြးခ်ယ္ေပးတာအေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
၃။        အေရးအၾကီးဆုံးသတိထားရမွာကေတာ့ မိမိဖုန္းဟာ ျမန္မာစာထည့္သြင္းျပီးသားျဖစ္ေနရင္အသုံးမျပဳပါနဲ႕။

Service အေၾကာင္းလမ္းညြန္
Screenshot - 5_7_2013 , 11_13_24 AM
Screenshot - 5_7_2013 , 11_39_46 AM
Pattern & Password Delete
၁။ မိမိ ရဲ႕ဖုန္းဟာ Root Access နဲ႕ USB Debugging ကုိ On ထားရပါမယ္။
၂။ Pattern & Password ဖ်က္ရင္သူေတြက Pattern & Password Delete ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
၃။ Start ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
၄။ Computer နဲ႕မသိဘူးဆုိလွ်င္ Error ျပပါလိမ့္မယ္။
၅။ Root မရွိလွ်င္ Error ျပပါလိမ့္မယ္။
၆။ Error မျပပဲ Progress Bar 100% ျပည့္သြားရင္ သင့္ရဲ႕ဖုန္းရဲ႕ Pattern ျဖစ္ျဖစ္ Password ျဖစ္ျဖစ္အဆင္ေျပသြားပါျပီ။


Screenshot - 5_7_2013 , 11_40_08 AM
Factory Reset
၁။ မိမိ ရဲ႕ဖုန္းဟာ Root Access နဲ႕ USB Debugging ကုိ On ထားရပါမယ္။
၂။ Factory Reset (DATA မ်ား အကုန္ပ်က္ပါလိမ့္မယ္ SD Card ထဲက DATA မ်ားမပါပါဘူးျဖစ္ႏုိင္ရင္ BACk Up လုပ္ထားပါ။)
၃။ Start ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
၄။ Computer နဲ႕မသိဘူးဆုိလွ်င္ Error ျပပါလိမ့္မယ္။
၅။ Root မရွိလွ်င္ Error ျပပါလိမ့္မယ္။
၆။ Error မျပပဲ Progress Bar 100% ျပည့္သြားရင္ သင့္ရဲ႕ဖုန္းရဲ႕ Fully Wipe Data အသစ္အတုိင္းျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

Screenshot - 5_7_2013 , 11_40_46 AM
Recovery Mode
၁။ မိမိ ရဲ႕ဖုန္းဟာ USB Debugging ကုိ On ထားရပါမယ္။
၂။ Recovery Mode ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
၃။ Start ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
၄။ Computer နဲ႕မသိဘူးဆုိလွ်င္ Error ျပပါလိမ့္မယ္။
၅။ Error မျပပဲ Complete စာတန္းေပၚလုိက္ရင္ေတာ့ ခဏေစာင့္လုိက္ပါ။ Recovery Mode ကုိေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။
Screenshot - 5_7_2013 , 11_40_22 AM
Fastboot Mode
၁။ မိမိ ရဲ႕ဖုန္းဟာ USB Debugging ကုိ On ထားရပါမယ္။
၂။ Fastboot Mode ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
၃။ Start ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
၄။ Computer နဲ႕မသိဘူးဆုိလွ်င္ Error ျပပါလိမ့္မယ္။
၅။ Error မျပပဲ Complete စာတန္းေပၚလုိက္ရင္ေတာ့ ခဏေစာင့္လုိက္ပါ။ Fastboot  Mode ကုိေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

Screenshot - 5_7_2013 , 11_40_33 AM
Download Mode (For Samsung)
၁။ မိမိ ရဲ႕ဖုန္းဟာ USB Debugging ကုိ On ထားရပါမယ္။
၂။ Download Mode ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
၃။ Start ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
၄။ Computer နဲ႕မသိဘူးဆုိလွ်င္ Error ျပပါလိမ့္မယ္။
၅။ Error မျပပဲ Complete စာတန္းေပၚလုိက္ရင္ေတာ့ ခဏေစာင့္လုိက္ပါ။ Download  Mode ကုိေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

Screenshot - 5_7_2013 , 11_13_11 AM


Google Apps မ်ားသြင္းျခင္းလမ္းညြန္း။

Screenshot - 5_7_2013 , 11_48_31 AM


Screenshot - 5_7_2013 , 11_48_41 AM


Screenshot - 5_7_2013 , 11_48_54 AM
2.3 Gapps Installer
၁။ မိမိ ရဲ႕ဖုန္းဟာ Root Access နဲ႕ USB Debugging ကုိ On ထားရပါမယ္။
၂။ 2.3 Gapps Installer ကုိႏွိ္ပ္လုိက္ပါ။
၃။ Start ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
၄။ Computer နဲ႕မသိဘူးဆုိလွ်င္ Error ျပပါလိမ့္မယ္။
၅။ Root မရွိလွ်င္ Error ျပပါလိမ့္မယ္။
၆။ Error မျပပဲ Progress Bar 100% ျပည့္သြားရင္ သင့္ရဲ႕ဖုန္းရဲ႕ Pattern ျဖစ္ျဖစ္ Password ျဖစ္ျဖစ္အဆင္ေျပသြားပါျပီ။
သတိေပးခ်က္။       ။
၁။ မိမိဖုန္းရဲ႕ Version ကုိၾကည့္ျပီးသြင္းပါရန္ မွားယြင္းသြင္းမိရင္ Firmwae ပ်က္တက္ပါတယ္။
၂။ Google Service ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိသြင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေတာ့ မပါရွိေသးတဲ့ Google Apk မ်ားကုိ ဆက္လက္သြင္းႏုိင္ပါတယ္။
ဒီ Tool ကေနသြင္းျပီးတာနဲ႔ေနာက္ပုိင္း Google Application မ်ားကုိဆက္လက္အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။
၃။ ဖုန္းမ်ားအတြက္ GTalk, Gmail,Play Store မ်ားကုိ အဓိကသြင္းေပးထားပါတယ္။
LOGO ဒီဇုိင္းေရးဆြဲေပးေသာ MMUC Admin ကုိခ်ီလီကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Keyboard ေရးတဲံသူေတြကုိလဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
က်န္တဲ့သူအကုန္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

http://www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com/?p=6786

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers