မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Friday, June 14, 2013

Ashampoo Slideshow Studio HD 2.0.6.2 full with regkey

Ashampoo Slideshow Studio HD 2.0.6.2 | 30.3 MB

Extracted from your digital camera and copied to the hard drive…there they are now, innumerable photos of parties, family gatherings, child births, class trips, vacations and lots of other occasions.
What are you going to do with all these precious mementos? Leave them to the digital nirvana? Never!
Get Ashampoo Slideshow Studio HD 2, import your pictures and create a digital slideshow in no time. Show your slideshow on a TV or beamer projector using a PC, DVD or Blu-ray™ player or even a PlayStation®. Choose from a huge number of amazing effects for transitions from photo to photo, comment on your pictures by adding texts and add sentimental background music in order to astonish friends, family and acquaintances and that in brilliant HD quality.

မိမိတို႔ အမွတ္တရ ပံုေတြကို ေနာက္ခံ တီးလံုးေတြ၊ Effect မ်ိဳးစံုေတြ နဲ႔ Slideshow ျပဳလုပ္ခ်င္သူမ်ားအ
တြက္ အသံုးဝင္နုိ္င္တဲ့ေကာင္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါနဲ႔ အသံုးျပဳပံုကလညး္ လြယ္ကူပါတယ္။ လို
အပ္ရင္ ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ၾကပါေနာ္။

Share your most memorable moments
Some of your friends or family weren't there to watch your slideshow? No problem!
Just upload your slideshow to YouTube™ and show your loved ones or even the whole world the places you went to, the most unforgettable moments or anything that's important to you.
Overview of highlights
Comfortable and easy handling
Spectacular picture transitions, opening and end credits, background music, subtitles etc.
Freely definable effects, panning and zooming (Ken Burns)
Slideshows in HD quality (720p and 1080p)
Output formats: MPEG-1,-2,-4, Facebook® compatible format etc.
Direct burning on DVD or Blu-ray Disc™
Upload directly to YouTube™

It's so easy to create your own slideshow
With only a few mouse clicks you can create spectacular slideshows according to your wishes from, for example, birthday, holiday or wedding pictures. You can add background music, texts, subtitles or themes, or edit transition settings and lots more. With Ashampoo Slideshow Studio HD 2 it's possible to edit the transition duration and effect for each photo individually. Make your slideshow even more personal by adding credits at the beginning or at the end of your show.

Output formats
Regarding output formats and media you can choose from even more variants. Ashampoo Slideshow Studio HD 2 offers various output formats like for example MPEG-4, MPEG-2 or a Facebook compatible format. Burn a DVD or Blu-ray Disc in HD quality (720p or 1080p) and then show your slideshow on a TV or beamer projector. You could also share your great results with a larger audience. Ashampoo Slideshow Studio HD 2 gives you the opportunity to upload your slideshow to YouTube automatically.

Improved Slideshow Editor
The slideshow editor contains a timeline that shows the entire slideshow sequence graphically. You can edit components on the timeline with Drag & Drop. In the slideshow editor you can rotate, edit display durations and show or hide all the elements you add to your slides, with individual fade-in and fade-out for each element. Now the slideshow editor offers more, comfortable functions to select and edit your photos:
Zoom into photos with Crtl + mouse wheel
Select the order of your photos when adding several files to the editor (Creation date / file date / alphanumeric)
Support of guide lines for the adjustments of elements like texts

Improved Transition and Display Settings
The transition and display settings can be edited even individually for each photo:
Every picture can be set into motion (KenBurns Effect) with freely definable panning and zooming.
The photo display length and the duration of the transitions are editable for each picture individually.
The duration and the kind of transition effect can be edited for every single picture.

New Effects and Elements for the Perfect Slideshow
In the slideshow editor several elements, for title, subtitles, graphics or themes, can be added to a slideshow. The new slideshow effects and elements in Ashampoo Slideshow Studio HD 2 contribute to make slideshows more interesting, personal and appealing:
Opening and end credits with your own text and background of your choice can be added to the slideshow.
Ashampoo Slideshow Studio HD 2 offers various new automated KenBurns Effects.
Now a background color for the photos in the slideshow can be selected and shadows on the background can be enabled.

Output formats in detail
YouTube™
MyVideo and Facebook®
MPEG-1
MPEG-2, MPEG-4 M2TS
Windows Media 9
DVD
Blu-ray Disc™

Support OS : Windows® XP, Windows Vista® (32bit/64bit), Windows® 7 (32bit/64bit).

Home Page : http://www.ashampoo.com
Download  Trial

Download Regkey

Tusfiles

Or

UppIt

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers