မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Friday, June 28, 2013

[Android] Downloads links for USB (adb and fastboot) drivers for Windows for all Android phones and tablets

January 2, 201223Email article | Print article
Finding the proper drivers for your Android device can something be a pain. Be in pain no longer. The following is a list of download links for USB (adb and fastboot) drivers for Windows (Windows XP/Vista/Windows 7) for each major Android manufacturer. The drivers are for Android phones and Android tablets.
Disclaimer: The list below are of drivers hosted on unofficial mirrors. It is better if you can download the drivers directly from your manufacturer’s website or an official source. However, if you are unable to find drivers from an official source the list below will help you. Download at your own risk. Ashraf and dotTech are not responsible for any gain or loss occurred as a result of downloading any of the drivers listed below.

Drivers for…

Google Drivers (Nexus One, Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 7)

HTC Drivers

 • Most HTC phones and tablets
 • If the above HTC drivers don’t work, then
  • Go to HTC’s website.
  • Search for your phone.
  • At the bottom bottom of the phone page, click on the Support link from under Product Support.
  • At the support page click the Downloads tab.
  • Download HTC Sync.
  • Install HTC Sync — you have the option to install the whole HTC sync app or just the drivers.

LG Drivers

 • Most LG phones and tablets
 • If the above LG drivers don’t work, then
  • Go to LG’s website.
  • Search for your phone or tablet.
  • At your phone’s page click on the Resources tab at the top.
  • Download the USB driver file found on the Resources page.

Motorola Drivers

Samsung Drivers

 • Most Samsung phones and tablets
 • If the above Samsung drivers don’t work, then
  • Go to Samsung Mobile’s website.
  • Search for your phone or tablet.
  • At your phone’s page click on Support at the top right.
  • At the Support page click on Get Downloads.
  • At the Download Center click on Software and download the USB drivers from the list.

ASUS Drivers

 • Most ASUS phones and tablets
 • If the above doesn’t work, install the ASUS Windows Suite which should bring drivers with it.
 • If both the above don’t work, then
  • Go to ASUS Support’s website.
  • Search for your phone or tablet.
  • When you find your phone or tablet, click on it.
  • At the device page, click “Android” from “OS” in the “Download” tab.
  • Now you should see a bunch of links at the bottom. Click on “USB” and download the drivers for your device.

Sony Drivers

ZTE Drivers

Dell Drivers

 • Visit Dell’s support website
 • Select “Tablet” or “Mobile Phone”
 • Select your device
 • Scroll to the download part of the page that loads
 • Download and install the proper driver

Huawei Drivers

Amazon Drivers

 • All Amazon tablets (Kindle Fire, 7-inch Kindle Fire HD, and 8.9-inch Kindle Fire HD)
 • If the above doesn’t work, visit this page to follow Amazon’s instructions on how to get the drivers installed.
Originally written on Jan 2, 2012. Updated Sept 3, 2012 to include ASUS and Sony drivers, and drivers for tablets. Updated Nov 16, 2012 to include Dell and Huawei drivers. Updated Nov 20, 2012 to include Amazon drivers.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers