မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Monday, November 12, 2012

Windows 8 Transformation Pack 6.0 Free


Windows 8 Transformation Pack 6.0 Free

ဝင္းဒိုး 8  Transformation Pack ေလးျပန္ရွဲ ေပးလိုက္ပါတယ္  ။

Windows 8 Transformation Pack 6.0  က သင့္ရဲ႕ Window 7/Vista/Xp ေတြရဲ႕ Interface မ်ားကို 
Windows 8 ဒီဇိုင္းျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းေပးပါလိမ့္မယ္ ။ Window 8 Boot screeen,Login Screen,Themes, Wallpapers, Icons, Sounds, Fonts, Metro UI, Aero’s Auto-Colorization, Taskbar UserTile ေတြနဲ႔ အျခားစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြမ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္ ။

Screenshot
Features
Seamless installation and uninstallation giving users safe transformation
Easily configurable in single click with intelligence Metro UI design
Designed for all editions of Windows XP/Vista/7 including Server Editions
Genuine Windows 8 system resources with Metro touches
Smart system files updating with auto-repair and Windows Update friendly
Fresh start for Vista/Seven Transformation Pack users with updated Windows 8 themes and resources
UxStyle memory patching
Windows 8 themes, wallpaper and logon screen
UserTile with current user auto-configured on login
Metro UI desktop emulation with pre-configured gadgets
Aero's auto-colorization feature
And much more

What’s new in 8TP v6.0
Added Windows 8 RTM wallpapers
Configured Aero frame UI, Metro Desktop UI and Aero’s auto-colorization to be used by default if applicable
Improved Segoe fonts family installation code for better compatibilities
Updated Metro Inspirat theme with improved start orb and few adjustments
Updated Newgen’s start screen background to Windows 8 RTM’s default
Updated Segoe fonts family from Windows 8 RTM
Updated TrueTransparency Aero skin rebuilt from Windows 8 RTM resources
Updated Windows 8?s Explorer toolbar layout configuration
Updated Windows 8 theme for Windows 7 by wango911 with customized theme files
Updated system files resources found in Windows 8 RTM
Boot Screen (Windows XP)
Logon screen background
Navigation buttons
Network tray icons
System Tray icons
Shell icons
Shell pane background
Shutdown/Logoff/Theme dialogs (Windows XP)
Start button/orb
Download Here
Tutorial
1. Ekstrak
2. Install Transformation Pack
3. Enjoy

မူရင္း - MZOonline

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers