မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Sunday, September 16, 2012

ဗြီဒီယို တည္းျဖတ္ျခင္းနည္းပညာ ျမန္မာလို အီးဘြတ္(ဂ္)မ်ား

က်ေနာ္ လက္ရွီ ရွာေဖြစုေဆာင္းလို႔ ရထားသမွ် ဗြီဒီယိုတည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္ ေအာက္မွာေဒါင္းႏိုင္ၾကပါတယ္

http://minus.com/lFakdozgX8tKy (ရုပ္သံတည္းျဖတ္ျခင္းနည္းပညာ -ပါဝါ ဒါရိုက္တာ အသံုးျပဳနည္း)
http://min.us/loZcmzaEKjfjT (အသံုးခ် ဗြီ ဒီ ယို တည္းျဖတ္နည္းပညာ)
http://minus.com/lnlalXocn81Qs (ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ရုပ္သံ တည္းျဖတ္ နည္းလက္စြဲ )
http://min.us/lLNIYo8KcWDuN (လက္ေတြ႕ အသံုးခ် ရုပ္သံတည္းျဖတ္ နည္းမ်ား)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers