မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Sunday, September 2, 2012

ကြန္နက္ရွင္ ပိုေကာင္းေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

ပထမဆံုး Desktop -> My computer - (right click on) ->Properties ->
ျပီးေတာ့ HARDWARE tab -> Device manager -> Device manager window ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
ျပီးရင္ Ports ကိုရွာ ျပီးႏွိပ္ပါ။ > CommunicationPort ေလးေပၚလာ ပါလိမ့္မယ္ .......။
ျပီးရင္အဲဒါေလးကိုႏိွပ္ခ်က္ႏိွပ္ျပီးဖြင့္လိုက္ပါ...............Communication Port properties ကိုျမင္ရပါလိမ့္မယ္။
Port Setting: ---- ကိုသြားပါ။
"Bits per second" ကို 128000 ခ်ိန္းေပးလိုက္ပါ။
ျပီးေတာ့ "Flow control" ကို Hardware ကိုိုခ်ိန္းေပးလိုက္ပါ။
ဒါဆိုရင္ေတာ့ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ဟာအရင္နဲ့မတူပဲ ပိုေကာင္းလာ တာကိုေတြ႔၇ပါလိမ့္မယ္...........

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers