မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Wednesday, August 1, 2012

Marquee  ကုဒ္ေလးေတြလိုခ်င္ၾကရင္ ယူသြားၾကေနာ္

TEXT  ေနရာမွာ မိမိ ထည့္ခ်င္တဲ့ စာသားေလးေတြအစားထိုးၿပီးသံုးယံုပါပဲ ..အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ
 
Right to Left Marquee
<marquee>TEXT</marquee>
Left to Right Marquee
<marquee direction="right">TEXT</marquee>
Alternate Marquee
<marquee behavior="alternate">TEXT</marquee>
Up Marquee
<marquee direction="up">TEXT</marquee>
Down Marquee
<marquee direction="down">TEXT</marquee>
Up/Down Alternate Marquee
<marquee direction="up" behavior="alternate">TEXT</marquee>


*
Zig Zagging Marquee

* Zig Zagging Marquee
*
Zig Zagging Marquee

*
<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right">TEXT</marquee></marquee>


Alternating Zig Zagging Marquee
<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right" behavior="alternate">TEXT</marquee></marquee>
>>Highlight Text


<marquee behavior="alternate" width="10%">>></marquee>TEXT<marquee behavior="alternate" width="10%"></marquee>
Opposite Highlight text>>>>

<marquee behavior="alternate" width="10%">>></marquee>TEXT<marquee behavior="alternate" width="10%"></marquee>
Colored Border Marquee     (Colors)

<marquee style="border:BLUE 2px SOLID">TEXT</marque

3 | | |High Tech Text| | |4 

<MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>TEXT<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE>/

*
4| | |High Text Text| | |3 2

<MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>TEXT<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE>
    Hiding Marquee


<marquee behavior="alternate"><marquee width="150">TEXT</marquee></marquee>

*
   
Wave Marquee
Wave Marquee
<marquee behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80 style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1, freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"><center>TEXT<br>TEXT</center></marquee>

Slide-in text:

<!-- HTML codes by Quackit.com -->
<marquee behavior="slide" direction="left">ဒီေနရာမွာ စာထည့္ရန္</marquee>
<p><a href="http://www.quackit.com/html/codes/html_marquee_code.cfm">Marquee</a></p>
Continuous scrolling text:

<!-- HTML codes by Quackit.com -->
<marquee behavior="scroll" direction="left">ဒီေနရာမွာ စာထည့္ရန္</marquee>
<p><a href="http://www.quackit.com/html/codes/html_marquee_code.cfm">Marquee</a></p>
Text bouncing back and forth:

<!-- HTML codes by Quackit.com -->
<marquee behavior="alternate">Your bouncing text goes here</marquee>
<p><a href="http://www.quackit.com/html/codes/html_marquee_code.cfm">Marquee</a></p>
Text Scrolling Upwards:

<!-- HTML codes by Quackit.com -->
<marquee  behavior="scroll" direction="up">Your upward scrolling text goes here</marquee>
<p><a href="http://www.quackit.com/html/codes/html_marquee_code.cfm">Marquee</a></p>
Change the Scrolling Speed:

<!-- HTML codes by Quackit.com -->
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="1">Slow scroll speed</marquee>
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">Medium scroll speed</marquee>
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="20">Fast scroll speed</marquee>
<p><a href="http://www.quackit.com/html/codes/html_marquee_code.cfm">Marquees</a></p>
Scrolling Images:

<!-- HTML codes by Quackit.com -->
<marquee behavior="scroll" direction="left"><img src="/pix/smile.gif" width="100" height="100" alt="smile" /></marquee>
<p><a href="http://www.quackit.com/html/codes/html_marquee_code.cfm">Marquees</a></p>
Images & Text (Both Scrolling):

<!-- HTML codes by Quackit.com -->
<marquee behavior="scroll" direction="left">
<img src="/pix/smile.gif" width="100" height="100" alt="smile" />
<p>Sample text under a <a href="http://www.quackit.com/html/codes/html_marquee_code.cfm">Marquee image</a>.</p>
</marquee>


ဇြဲကပင္ေျမ မိသားစု ဆိုဒ္မွကူးယူ တင္ျပေပးပါသည္ 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers