မိတ္ေဆြ က်ေနာ့ကိုတစ္ခုေလာက္ကူညီေပးပါ ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလွကားထစ္ကေလးေတြလို႔ သေဘာထားတယ္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုး က်ေနာ္ကို တစ္ထစ္ျခင္းတစ္ထစ္ျခင္း နင္းၿပီး အေပၚေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္ေအာင္ တက္သြားၾကပါ ။ အဲဒီလို က်ေနာ့္ကို နင္းၿပီးတက္သြားလို႔ အေပၚကိုေရာက္သြားတာကို ၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ....................................... ..............................................................ကိုႏိုင္.................................................

Thursday, August 30, 2012

သင့္ computer ကို အႏၱရာယ္ေပးမယ့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အရာေတြကိုဖယ္ရွားေပးမယ့္Process Hacker
Hacker ဆိုလို႔ လန္႔မသြားပါနဲ႔။ ဒီ Hacker က သင့္ Computer လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၀န္ေဆာင္းမႈေပး မယ့္ Process Hacker ပါ။ သင့္ computer လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ကို စီမံ

ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Process Hacker သည္ Open Source Application ျဖစ္ၿပီး Task Manager ရဲ႕ အသြင္အျပင္ မ်ားကို သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး သင့္ computer ကို အႏၱရာယ္ေပးမယ့္

ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အရာေတြ ကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးမွာပါ။


Computer ကို ဖြင့္ၿပီး စသံုးလိုက္တာနဲ႔စနစ္ေနာက္ကြယ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ application ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိထားသင့္ပါတယ္။ Windows Task Manager နဲ႔ စစ္ၾကည့္ႏိုင္ေပမယ့္

အေသးစိတ္ေတာ့မသိႏိုင္ပါ။ ဒီ အားနည္းခ်က္ကို Process Hacker က အားျဖည့္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Process Hacker က ေဖ်ာက္ထားတဲ့ ၊ ဖြက္ထားတဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကိုပါ သိတာတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဒါေတြ

သိစရာမလို ဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ Computer မွာ Error ေတြ ခဏခဏ တက္ေနတဲ့အခါ (သို႔) စနစ္က အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္တဲ့အခါ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိဖို႔

လိုလာ ပါၿပီ။......ဆက္ၾကည့္ပါစို႔Process Hacker Process Hacker ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Computer က လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ Feature-packed Tool လို႔ ဆိုရေအာင္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုမွာ ကြန္ပ်ဴတာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ Process Hacker က အဆင့္ဆင့္ ျပေပးထားပါတယ္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုတြင္ ေအာက္ပါစာရင္းမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

- လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ အျပည့္အစံုစာရင္းနဲ႔ ၄င္းတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့အမိန္႔မ်ား ( start, stop, pause, resume and delete)
- ကြန္ရက္ ( network connection ) ဆက္သြယ္မႈစာရင္း
- လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္း၊ အႏၱရာယ္မ်ားစာရင္း၊ virtual mempry ေျမပံု၊ အခ်က္အလက္ျပေျမပံု စသည္တို႔ကို ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
- ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးကို အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ( ဥပမာ - လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားရဲ႕ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္၊ driver ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား ရဲ႕

စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ၄င္းတို႔ကို ဆိုင္းငံထားျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
- IceSword, avast!, anti-virus, AVG antivirus, COMODO Internet Security စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
- ေဖ်ာက္ထားတဲ့ ၊ ဖြက္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းနဲ႔ ၄င္းတို႔ကိုရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ Process Hacker သည္ Hacker Defender, FU ကဲ့သို႔ ေဖ်ာက္ထားတဲ့ rootkits မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း Terminating

IceSwordHacker Defender detection- DLL ထည့္ျခင္းနဲ႔ ျပန္ျဖဳတ္ျခင္းနဲ႔ အျခားမ်ားစြာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

Download
ကိုလင္း(သလႅာသတီ)ေရးသားမႈကိုျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးသည္

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ေဆြးေႏြးရန္

ႏိုင္ငံအလိုက္လာလည္ၾကသူမ်ား

free counters FLAG COUNTER

Followers